Real Facility Management

Qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə

Real Facility Management - Qiymətləndirmə Xidməti

Korporativ təmizlik işinin qiymətləndirilməsi və konsaltinq xidmətləri

Sizin büdcənizə qənaət edərək, bütün xidmətləri və qayğıları bizə əmanət etməniz sizi uğura aparan yoldur.

Məsələyə kompleks yanaşma nəticəsində aydın olur ki, bu işi peşəkarlara həvalə etmək daha sərfəlidir.

Buna səbəb göstərmək lazım olarsa aşağıda qeyd edilənləri nəzərə almaq olar:

  • Təmizlik xidmətində istifadə yeni müştərilər cəlb etmək vasitəsidir.
  • Təmizlik xidmətində istifadə kadrların axıcılığı və yüklənməsinin qarşısını alır.
  • Təmizlik xidmətində istifadə vergilər üzrə xərcləri qənaət etməyə imkan verir.
  • Təmizlik xidmətində istifadə sizin ofisdə sağlam mühit yaradır.
Real Facility Management - Qiymətləndirmə Xidməti