Real Facility Management

Landşaft və Bağbanlıq

Landşaft və Bağbanlıq

Real Facility Management - Landşaft və Bağbanlıq

Bağban dünyanın gözəlliyini bitkilər vasitəsilə görən və qiymətləndirən, öz baxışlarını bütün insanlarla bölüşməyə hazır olan bənzərsiz bir insandır.

Bağ kiçik olsa da rifahın simvolu hesab olunur...

Ancaq lazımi qayğı olmadan ağaclar, çiçəklər və bitkilər öz formasını tez itirirlər. Onları yaxşı vəziyyətdə saxlamaq RFM bağbanının işidir.

Real Facility Management - Landşaft və Bağbanlıq

Abadlıq və yaşıllaşdırma xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir.