Real Facility Management

Korporativ Təmir Xidməti

Korporativ Təmir Xidməti

Real Facility Management - Korporativ Təmir Xidməti

RFM peşəkarları kollektivinizi yersiz narahatçılıq və qayğıdan xilas edir.

RFM şirkəti tərəfindən xidmət olunan ofislərdə daimi peşəkar mühit qorunub saxlanılır.

RFM, öz tərəfdaşlarının iş sahəsinin qayğısına qalmağa zəmanət verir.

RFM şirkəti öz tərəfdaşlarının iş sahəsinin (ofis binası, istehsalat sahəsi, anbar və s.) qayğısına qalmağa zəmanət verir, bu sahəyə vaxt ayırmayaraq əsas biznes sahəsinə yönəlməsinə şərait yaradır.

Real Facility Management - Korporativ Təmir Xidməti

Korporativ təmir xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir: