Real Facility Management

Fasad Təmizliyi, Baxımı və Təmiri

Fasad Təmizliyi, Baxımı və Təmiri

Real Facility Management - Korporatəv Fasad Təmizliyi, Baxımı və Təmiri

Fasad sahəsinin təmizliyi, baxımı və təmir xidmətləri

Bizim şirkətə müraciət etməklə, siz peşəkar sənaye alpinistləri tərəfindən əmlakınızın zəmanətlə baxımını əldə edirsiz.

Sığorta sənədləri, lisenziyalar, keyfiyyətli ləvazimatlarla təchiz edilmiş işçilərimiz sizin pəncərə və fasadlarınızın daim təmiz və cazibəli qalmasını təmin edəcəklər.

Fasad təmizliyi, baxımı və təmiri xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

Real Facility Management - Korporatəv Fasad Təmizliyi, Baxımı və Təmiri